Avís Legal

1. Dades de Viajes Cristianos by Tarawa Travel

• Domicili social: c/ Ausias March, 23, pral. 08010 Barcelona
• NIF: B65196842
• Telèfon: 93.530.57.60
• Correu electrònic: info@viajescristianos.com
• Registre Mercantil de Barcelona

2. Normes relatives a la confidencialitat

Viajes Cristianos by Tarawa es compromet a protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguin navegant per la nostra pàgina web. Per visitar la nostra pàgina web no es requereix informació personal alguna.

3. Cookies

Utilitzem cookies per obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap tipus d’informació a escala individual. Aquesta informació ens permet millorar aquesta pàgina web. Per més informació pot consultar el següent enllaç

4. Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent-hi els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intel·lectual de Viajes Cristianos by Tarawa Travel i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s’utilitzen en aquesta pàgina web són propietat registral de Viajes Cristianos by Tarawa Travel o d’una altra empresa relacionada amb aquesta.

Viajes Cristianos by Tarawa Travel es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

Viajes Cristianos by Tarawa no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

5. Menors d’edat

Els formularis continguts en aquesta website no van dirigits a persones menors d’edat i, per tant, Viajes Cristianos by Tarawa no es fa responsable dels casos en què persones menors d’edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d’aquesta website. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l’adreça esmentada en el paràgraf anterior. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris Viajes Cristianos by Tarawa es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns, amb la finalitat d’assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i/o oferta és l’adequada.

6. Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.